Project licht

Op maandag 23 april t/m woensdag 25 april hadden de leerlingen uit de brugklas geen gewone lessen, maar waren ze in groepjes druk bezig met vakoverstijgende opdrachten rondom het thema ‘licht’. Voorafgaand aan het project hadden de leerlingen gekozen vanuit welk perspectief zij het thema ‘licht’ wilden bekijken, door een van de drie leerlijnen te kiezen: zon&licht, lens&licht of kleur&licht. Per groepje werden, naast de hoofdvraag ‘zie jij wat ik zie’ 3 deelvragen geformuleerd, waarop ze tijdens het project de antwoorden wilden proberen te vinden. Zo waren er groepjes die gingen uitzoeken hoe je mooie foto’s kunt maken, wat er precies aan de hand is als je kleurenblind bent of wat het verschil is tussen een lens in een camera en de lens in je oog. Andere groepjes zochten uit wat de betekenis van bepaalde kleuren in verschillende religies is, hoe een regenboog ontstaat, of hoe de warmte en het licht van de zon helemaal op aarde terecht kan komen. Alle groepjes presenteerden aan het eind van het project aan andere leerlingen de resultaten van hun onderzoek.

 

Na het formuleren van de onderzoeksvragen gingen alle groepen aan de slag met verschillende opdrachten over licht. Er werd uitgezocht hoe het oog werkt, wat fotosynthese is, wat de betekenis is van het woord licht in de Nederlandse taal en hoe de wereld eruitziet als je kijkt door een gekleurde bril. Maar er werden ook stopmotionfilmpjes, vervalsingen van meesterwerken, iconen en portretfoto’s gemaakt en alle groepen brachten een bezoek aan een mandir, een synagoge, een kathedraal en/of een moskee en maakten op die manier kennis met deze wereldreligies.

 

We kijken terug op drie succesvolle dagen, waarin alle leerlingen niet alleen heel hard hebben gewerkt en van alles hebben geleerd over ‘licht’, maar waarin ze ook onderzoeks- en presentatievaardigheden hebben opgedaan, hebben leren samenwerken én leerlingen uit andere brugklassen hebben leren kennen.