Donderdag 9-2 profielwerkstuk Havo en VWO 2017


De leerlingen uit 5 havo en 6 vwo hebben vanaf september aan hun onderzoek gewerkt en presenteren hun resultaten. Met dit onderzoek laten onze leerlingen zien, dat zij over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om aan het vervolgonderwijs deel te nemen. Wij zijn daarom enorm trots op onze leerlingen en willen dit belangrijke proces in stijl afronden.
Er zijn twee rondes van een half uur waarin de presentaties bezocht kunnen worden. Tussen de twee rondes is een korte pauze waarin van lokaal gewisseld kan worden. Na afloop is in de aula de gelegenheid om nog even na te praten.

  • 15.30 – 15.50 uur centraal startmoment in aula
  • 16.00 – 16.30 uur eerste ronde presentaties
  • 16.30 – 16.45 uur pauze
  • 16.45 – 17.15 uur tweede ronde presentaties
  • 17.15 – 18.00 uur afsluiting met een drankje