Presentaties profielwerkstuk

Stap voor stap…

…komt het centraal examen dichterbij en ronden de examenkandidaten de schoolexamenonderdelen af.
De profielwerkstukken zijn nu ingeleverd en worden beoordeeld. Afgelopen 5 maart waren ouders, medeleerlingen en docenten uitgenodigd om de presentaties van de onderzoeken bij te wonen.
Vanaf de grote pauze legden de leerlingen uit 5 havo en 6 vwo de laatste hand aan hun presentaties.

 

Gevarieerde middag

Het werd een gevarieerde middag waarin de meest uiteenlopende thema’s behandeld werden.
Zo werd de invloed van muziek op hartslagfrequentie van de mens onderzocht, hoe biobrandstof geproduceerd wordt, of er een verband is tussen de erfelijkheid en borstkanker, of een maatschappij in anarchistische vorm bestaansrecht heeft, het ontstaan van de hedendaagse kunst en Street Art. Maar ook de economische en historische vraagstukken werden goed belicht.

 

Hoogstaand niveau

Floor uit 6 vwo en Romy uit 5 havo waren uitverkoren om het voltallige publiek mee te nemen in hun onderzoek. Zij verzorgen in de aula de inhoudelijke aftrap.
Behalve dat zij een onderzoek van hoogstaand niveau hebben gedaan, vielen zij ook op door hun samenwerking. Het gebeurt niet vaak dat leerlingen uit de verschillende jaarlagen samen het profielwerkstuk maken. Daarbij hadden zij een voor meiden niet gangbaar onderwerp gekozen: de impact van de ‘driveless car’ op de maatschappij.

 

Meiden met ‘stoere’ onderwerpen

Dit jaar viel op dat veel meiden zogenaamde ‘stoere’ onderwerpen hadden gekozen.
Pauline en Sophie uit 5 havo hadden zich verdiept in de militaire kant van de verovering van Nederland in de meidagen van 1940.
Andere stoere meiden Jip en Lisa uit 6 vwo hebben onderzocht waarin je moet handelen om zo’n groot mogelijke kans te maken als Nederlandse ondernemen successen te boeken. De uitkomst was een 18+ onderwerp: handel in eigen gemaakte wijn!

 

Multimedia

Het gebruik van multimedia is ook de presentaties binnengedrongen. Quint en Gijs uit 5 havo hebben een eigen video gemaakt ter illustratie van hun onderzoek.

Bekijk “Big Brother is watching you”

 

Intellectuele toppers

Twee intellectuele toppers hadden in samenwerking met de Universiteit Leiden hun wetenschappelijk onderzoek afgerond. Thomas en Andrea uit 6 vwo presenteerden hun profielwerkstuk met de titel: “De synthese van suikers voor verder onderzoek naar Mannose recepturen.”
Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo zijn gewaarschuwd: de huidige examenlichting hebben de lat erg hoog gelegd! We kijken nu al uit naar de presentaties van volgend jaar.

 

Florence Weytingh