Presentatie profielwerkstuk

Woensdag 5 maart:         Presentaties profielwerkstukken

Vanaf september is er door de examenkandidaten hard aan het profielwerkstuk gewerkt.

Tijdens dit intensieve traject hebben zij niet alleen meer kennis over het onderwerp opgedaan, maar hebben zij ook belangrijke onderzoeksvaardigheden ontwikkeld. Wij zijn bijzonder trots op onze leerlingen en willen dit belangrijke proces in stijl afronden. De leerlingen staan deze middag met hun onderzoek in het middelpunt van de belangstelling.

 

Er zijn twee rondes van een half uur waarin maximaal drie 3 presentaties bezocht kunnen worden.

Na afloop is in de aula de gelegenheid om nog even na te praten.

 

15.25 – 15.40 uur          centraal startmoment in aula

15.45 – 16.15 uur         eerste ronde presentaties

16.15 – 16.30 uur          pauze

16.30 – 17.00 uur         tweede ronde presentaties

17.00 – 17.30 uur         afsluiting in aula