Stichting Oud-Leerlingen Montessori Lyceum Rotterdam / Stichting Alumni Montessori Lyceum Rotterdam {{keuze is nog niet bepaald}}

Op ……. 2014 wordt de stichting voor oud-leerlingen met de naam ……………………{??} opgericht. Oud-leerlingen van de school zijn zeer betroken bij het Montessori. Door lid te zijn van de stichting blijven oud-leerlingen op de hoogte van hetgeen hun klasgenoten na het bepalen van het diploma zijn gaan doen, maar blijven ook op de hoogte van onze Montessori-activiteiten, zoals…….., reünies, musicals, ……. etc.

De stichting stelt zich ten doel het onderhouden en verstevigen van de band tussen de oud-leerlingen van het Montessori.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren, mede-organiseren en ondersteunen van diverse (reünie) bijeenkomsten;
  • het uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief, en/of (digitaal) tijdschrift, en/of website;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • het onderhouden van contacten met het Montessori, alsmede met personen en instellingen die betrokken zijn bij het Montessori Lyceum Rotterdam;
  • het ondersteunen van het Montessori bij de uitvoering van haar oud-leerlingen/alumnibeleid.,

Voor meer informatie: klik hier. Via deze blog kunnen oud-leerlingen zich aanmelden.
Voor het lidmaatschap wordt geen contributie gevraagd. De geldmiddelen van de stichting bestaan o.a. uit bijdragen van donateurs.

 

Contactpersoon binnen de school is mw C.L. Duin (dnc@rml.nl)

 

{{doorverwijzen naar Blog}}