Nieuwe coördinator VWO 3 en 4

2014-12-09 10.49.56Op dinsdag 9 december was er tijdens de eerste pauze een feestelijke mededeling in de docentenkamer te vernemen. Jeroen Vogel wordt de nieuwe coördinator van de jaarlagen VWO 3 en VWO 4. Wij feliciteren hem van harte met zijn aanstelling en wensen hem veel succes en plezier.

Niet alleen de heer Vogel mocht een bos bloemen in ontvangst nemen, ook de heer Van Everdingen kreeg bloemen. Welverdiend! Hij was de afgelopen 3 jaar het gezicht van deze jaarlagen. We bedanken hem voor al het werk dat hij binnen deze functie voor de leerlingen, de ouders en collega’s heeft verricht. Hij bracht de expertise mee die hij al eerder opbouwde als brugklascoördinator, een functie die hij jarenlang bekleedde.
2014-12-09 10.51.27

 

 

 

 

 

Gelukkig nemen wij van de heer Van Everdingen nog geen afscheid, maar draagt hij alleen het coördinatorschap over.