Montessori Krabbels uit 1946

lustrumnummer Wie wat bewaart, die heeft wat! Wat een feest om een stapel oude Montessori Krabbels, schoolkranten, in handen te krijgen.
Tom Dutilh, een oud-leerling van het RML, heeft zijn zolder opgeruimd en kwam vorige week met een stel hele oude Montessori Krabbels  aanzetten!
De grootvader van Tom zat in de redactie van Montessori Krabbels en vandaar dat het stapeltje op zijn zolder terecht was gekomen.
Deze Montessori Krabbels uit 1946 geeft een fantastisch beeld van het tweede lustrum van het RML. Dat is heel actueel want binnenkort zullen we het 16e lustrum met elkaar vieren!

Iets dat nu ook heel actueel is, zijn de bondsverkiezingen. In deze Montessori Krabbels kun je heel goed lezen hoe belangrijk de bond was, vanaf pagina 13 (pdf).
lustrumnummer-1936-1946
We zullen passages uit al die oude krabbels die in de jaren na de oorlog uitkwamen verzamelen, bundelen en als pdf online zetten.