Model European Parliament

In november begeleidde mevrouw Van Kleef in Berlijn de Nederlandse delegatie tijdens de internationale ronde van het Model European Parliament.  Het Model European Parliament is een organisatie, die Europese jeugd een mening wil laten vormen over Europese kwesties. Dit gebeurt door middel van een simulatie van het Europees Parlement voor Europese scholieren.

Zowel voor de leerlingen als voor de docenten was er een fantastisch programma. georganiseerd. Ongeveer 150 leerlingen en 45 begeleiders uit 27 Europese landen kwamen op veel indrukwekkende plekken van Berlijn. Overdag werd er heel hard gewerkt aan oplossingen voor grote Europese problemen. Na een drukke dag was er veelal ook nog een avondprogramma. Maandag werd een bezoek gebracht aan de Bundestag; hier zetelt het parlement van de Bondsrepubliek Duitsland. Op woensdag werden we ontvangen op de Nederlandse ambassade door de plaatsvervangend ambassadeur. Donderdagavond hadden de leerlingen de gelegenheid in gesprek te gaan met onder meer bekende politici.

Zelfs in het weekend werd er hard gewerkt. Op zaterdag werden de leerlingen om 9.00 uur verwacht in het Huis van Afgevaardigden. De opening verliep anders dan aanvankelijk gepland was. Geheel verslagen lazen de leden van de Franse delegatie een zelfgeschreven brief voor n.a.v. de vreselijke gebeurtenissen die de vorige avond in Parijs hadden plaatsgevonden. Ze deden een oproep aan het Parlement om de draad weer op te pakken. Zondag was het helaas tijd om afscheid te nemen. Het was voor ieder een week om niet snel te vergeten

In het voorjaar vindt de jaarlijkse regionale ronde van het Model European Parliament (MEP) in Rotterdam plaats. Omdat er maximaal vijftien montessorianen  uit de bovenbouw van het vwo kunnen deelnemen en het er op dit moment naar uitziet dat er meer leerlingen belangstelling hebben, vindt er waarschijnlijk een voorronde plaats. Op  maandag 25 januari is er tijdens de  KWT bij de grote tafel op de eerste verdieping een informatiebijeenkomst. Leerlingen die wel graag willen meedoen aan het MEP, maar niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, kunnen informatie opvragen bij mevrouw Van Kleef.