Lustrumfeest RML80

Wat waren het twee geweldige lustrumdagen. Het resultaat van maanden voorbereiding ontpopte zich in een gevarieerd programma voor iedereen. Een fantastische opening op donderdag 13 oktober jl.: een mooie openingsdans 1936 door de leden van de lustrumcommissie werd gevolgd door vele andere dansen die door grote groepen van leerlingen waren ingestudeerd ten uitvoering werden gebracht. De hele aula (incl. het balkon) was gevuld met honderden leerlingen die alle aandacht hadden voor dit spektakel; ze genoten allemaal zichtbaar. Het middag- en avondprogramma voor de medewerkers was een groot feest.

Vrijdag 14 oktober: een perfecte timing van de voorbereidingen die ’s middags en ’s avonds plaatsvonden in en achter de school. Vele leerlingen die aan workshops deelnamen, collega’s en ouders die dit begeleidden en waarvan tijdens de M-parade het resultaat zichtbaar werd. Ouders hebben er in grote getale op geantwoord door massaal naar de school te komen om dit lustrum met elkaar te vieren: de M-parade als climax! Om 20:00 hadden we een waanzinig optreden van Kraantje Pappie mede mogelijk gemaakt door onze eigen bond!
Wat waren het schitterende lustrumdagen!

De M-parade bestond uit o.a. een leerlingnummer-bingo, food-trucks, muzikale optredens in de grote tent, marktkramen door de hele school, een photobooth, een escaperoom, een wipe-out baan. Alles moest met zogenaamde M-muntjes worden betaald. Alle opbrengsten van deze dag gaan naar Stichting Sri Lanka Support

 

Toen wij allen aan de herfstvakantie begonnen, hebben de leden van de lustrumcommissie nog tot diep in de nacht opgeruimd en de zaterdag erop hebben ze deze klus nog afgerond.

Dankwoord:
– Ons Lustrumfeest was natuurlijk nooit zo’n groot succes geworden zonder de participatie van onze leuke en enthousiaste leerlingen. Hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!
– Al de collega’s en alle ouders voor hun inzet tijdens de workshops en hulp bij de M-parade.
– De bezoekers, want die waren er in grote getalen!
– De lustrumcommissie voor hun fantastische inzet en organisatie van een uitstekend verlopen RML 80 Lustrum:
Marianne van Milligen (voorzitter)
Yol Hoefnagels

Sijtje Ledeboer

Annemieke Logtmeijer

Marcel Eggen

Tim Santema

Cees van der Toorn

Foto’s:

Workshops allerlei:

Workshop roeien:

M-parade