De mentor wordt in de brugklas bijgestaan door twee leerlingen uit de 4e of 5e klas. Zij helpen met het wegwijs maken in de school en het organiseren van klassenactiviteiten. Daarnaast kunnen ze een leerling helpen die moeite heeft met een bepaald vak en kunnen meehelpen problemen in de klas op te lossen. De leerlingmentoren zijn verder ook aanwezig bij de Sinterklaasviering van hun klas en de brugklasdag.

Als een leerling leerlingmentor is geweest wordt dit onder vermelding van de vaardigheden die daarbij te pas komen genoemd op het Montessori Academie-certificaat dat de leerling bij zijn/haar diploma krijgt uitgereikt.