LASTPLAK & WESP RML-Lustrum-80

Ter gelegenheid van ons 80 jarig Lustrum is Lastplak uitgenodigd om samen met “Wesp” (Teun uit havo 5) een kunstwerk te maken. Onder begeleiding van “Ox-Alien” hebben ze samen aan dit waanzinnige project gewerkt.
Het is een echte “eyecatcher” geworden, die tijdens het Lustrum op het podium staat te pronken. Na het Lustrum zal het een mooie plek krijgen in de school.
De tweede dag van het Lustrum zal Lasplak een workshop begeleiden waarbij de auto van Tim Santema (Docent M&O en lid van de Lustrumcommissie) zal worden beschilderd!

Een dankwoord gaat uit naar:
Ox-Alien (Lastplak)
Wesp (Teun havo 5)
Alex (organisatie en film)
Pieter (organisatie)
De lustrumcommissie, voor het mogelijk maken van dit project!