Schoolboeken
Evenals afgelopen jaar kunnen de boeken voor het volgend schooljaar door u besteld worden bij onze leverancier Van Dijk Educatie. De boeken zullen dan in de laatste week van de vakantie bij u thuis worden bezorgd. Voor meer informatie m.b.t. het bestellen van de schoolboeken verwijs ik u naar de bijgevoegde brief.
Tevens is een lijst bijgevoegd met de door u zelf aan te schaffen leermiddelen zoals: sportkleding, woordenboeken en een grafische rekenmachine. De grafische rekenmachine (type HP Prime) is nodig vanaf leerjaar 4.
Het is verstandig om de aanschaf van deze rekenmachine tijdig te doen omdat aan het begin van het schooljaar de rekenmachine vaak is uitverkocht. In de brief van 17 mei is een aanbieding gedaan om deze tegen een aantrekkelijk tarief aan te schaffen via de rekenwinkel.

VOORUITBLIK OP HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Het nieuwe schooljaar start op maandag 22 augustus. Sommige leerlingen dienen ook vrijdag 19 augustus vrij te houden i.v.m. het inleveren van taken en afname van toelatingsexamens.

Taken op vrijdag 19 augustus
Bij het naderen van de zomervakantie richt de blik zich ook op het nieuwe schooljaar. Officieel begint de school weer op maandag 22 augustus, maar vrijdag 19 augustus van 8.30 uur tot 10.30 uur moeten de leerlingen vrijhouden voor het inleveren van hun eventuele taak of voor de afname van een eventueel toelatingsexamen Klassieke Talen.

Introductie op 22 en 23 augustus
Op maandag 22 augustus hebben de leerlingen in de onderbouw en sommige jaarlagen in de bovenbouw een introductiebijeenkomst over het nieuwe schooljaar. De exacte tijden per jaarlaag ontvangt u de week van tevoren in de brief over de start van het schooljaar. De overige bovenbouwklassen hebben hun startmoment op dinsdagochtend.

Start lessen
Dinsdag 23 augustus om 11.00 uur starten de normale lessen voor alle leerlingen.