Kunstexpo: Festival van Cultuur

Een festival van cultuur was het! De eindexamenleerlingen presenteerden hun examenopdrachten van de kunstvakken: drama, muziek en beeldende vorming.
Uit deze avond blijkt maar weer hoe talentvol veel van onze leerlingen zijn. Het RML is daar trots op!