Kick-off Pre-University

Lars (5VWO) doet verslag van de feestelijke opening van het honoursjaar op maandag 9 oktober. Lars is geselecteerd voor het prestigieuze Pre-University College aan de Universiteit van Leiden. Sara (6VWO) is hier inmiddels tweedejaars. Onze school is trots dat Lars en Sara het RML de komende twee jaar aan de Universiteit Leiden vertegenwoordigen.

Lars doet verslag:

Pre University is een onderdeel van de Honours Academy van Leiden. Het is bedoeld voor de beste leerlingen uit 5 en 6 vwo. In deze twee jaren volgen 95 PRE-ers per jaarlaag in totaal 40 middagen colleges in Leiden. Ook het profielwerkstuk wordt in Leiden gemaakt. Opgeven kan aan het einde van de 4e klas. Interesse? Kijk op https://www.universiteitleiden.nl/pre-college of vraag het aan mevrouw van Milligen, onze pre-mentor.

Een volle zaal, proeftuin en interessante sprekers. Zo werd het academisch honoursjaar van de universiteit van Leiden gestart. De Honours Academy, waarvan elke universiteit er eentje heeft, organiseert extra activiteiten en cursussen voor excellente leerlingen en studenten. Naast de vele studenten met een extra curriculair programma waren ook alle 95 nieuwe en sommige tweedejaars-PRE-ers aanwezig.

De middag begon met een introductie van de dean, gevolgd door een zeer interessant verhaal van classica prof. dr. Ineke Sluiter over innovatie in het heden en in het nu. Aan de hand van een paar voorbeelden werd uitgelegd hoe mensen innovatie het liefst verbinden met iets bekends. Het geld in het oude Athene had bijvoorbeeld de godin Athena als afbeelding, iets vertrouwds. Toen de Euro, iets nieuws, werd ingevoerd, mocht elk land één zijde zelf invullen, zodat de Euro óók van de Nederlands maar óók van de Belgen enz. was. Voor de 5e, 6e en straks ook de 4e klas gymnasium: het ekkuklema bleek helaas niet de uitvinding van de draaideur te zijn…

Vervolgens trad de PRE-jazzband op en vertelde een tweedejaarsstudent rechten over zijn samenwerking met de politie om het probleem ‘fietsendiefstal’ aan te pakken. De les van zijn verhaal: durf te kunnen! (en noteer het framenummer van je fiets, want er worden meer gestolen fietsen teruggevonden dan je denkt). De middag eindigde met de informatiemarkt, waar de aanwezigen verscheidene activiteiten, waaronder een vr-bril ’experience’, konden doen.

Vóór deze feestelijke opening kwamen de nieuwe PRE-ers voor het eerst bij elkaar in het gebouw van de voormalige Sterrenwacht van Leiden. De dag stond in het teken van kennismaking, 95 nieuwe mensen is immers niet niks. Een lunch en stadswandeling waren enkele onderdelen van het programma. Ook was het mogelijk je in te schrijven voor de studievereniging van PRE, PREunion. Deze vereniging organiseert elk jaar o.a. verschillende reizen en borrels voor PRE-studenten.