Kandidaatstelling leerling-mentor

Wil jij in de brugklas leerling-mentor zijn?
De brugklassers helpen hun weg te vinden binnen het RML?
Helpen met uitjes?
Kennismakingsgesprekken voeren?
Zit jij nu in de 3e of V4?
Ben jij enthousiast?
Kan jij dit naast lessen volgen en huiswerk maken aan?
Zit jij nu in H4 of V5?
Kan jij, in je examenjaar, alles goed inplannen?

Kortom, wil jij ambassadeur worden voor de school? Dan is dit iets voor jou

Meld je aan met de aanmeldingsbrief die je hier kunt downloaden en stuur deze naar BRG@rml.nl voor donderdag 1 juni.

Heb je hier al een brugklasmentor of coördinator over gesproken? Stuur de formulier alsnog op. Voor meer informatie, zie ook de aanmeldingsbrief; taken van een leerling-mentor.

 

 

 

 

 

 

 

Taken van de mentorleerling:

 

 1.  Ontvangst nieuwe brugklassen.
  Met de mentor verwelkom je de nieuwe leerlingen op de eerste dag van het nieuwe jaar. De mentor legt uit wat er van de leerlingen verwacht wordt en wat zij van hem/haar en de leerlingmentoren kunnen verwachten . Na een klassikaal begin gaat de klas in drieën uiteen en begeleid je een groepje leerlingen door de school. Aan bod komt waar je wat kunt vinden in school (aula, mediatheek, klaslokalen, gymlokalen, kluisjes ed.).
 2. KWT’s/ mentorlessen
  In de eerste weken van school heeft de klas vaker een mentoruur. Jouw bijdrage zal er uit bestaan dat je er geregeld bent (stem af met de mentor) en dat je ten minste één mentorles zelf verzorgd.
 3. Asten
  Bezoek aan Asten als jullie zelf vervoer kunnen regelen om te zien hoe het daar met de klas gaat, deel te nemen aan de activiteiten en de mentor te ondersteunen.
 4. Persoonlijke kennismakingsgesprekken met leerlingen
  In de weken na de brugklaswerkweek ga je gesprekken aan met de leerlingen. Dit kan in groepjes van 3, 4 a 5 of apart. De mentor heeft een vragenlijst die je kunt gebruiken, maar eigen invulling mag ook! Je brengt hierover verslag uit bij de mentor.
 5. Sinterklaas
  De klas viert Sinterklaas met surprises en gedichten. Jij doet hieraan mee en helpt de mentor bij de organisatie.
 6. Kerst
  De klas heeft een Kerstactiviteit in de vorm van een ontbijt of Kerstdiner. Jij hebt de verantwoordelijkheid over de culturele invulling van de activiteit.
 7. Brugklasdag
  Je bent de hele dag (vanaf 10.00 uur) aanwezig bij de brugklasdag. Deze duurt van 10.00 tot ongeveer 20.30 uur. De dag bestaat uit de taartenwedstrijd, schaatsen, film kijken, eten en disco.
 8.  Open lesmiddag
  Bij de open lesmiddag (januari/maart) maken leerlingen uit groep 8 (soms ook groep 7) kennis met het RML. Het gaat om twee middagen (vanaf 7e uur) waarbij de toekomstige leerlingen een vast programma afwerken. Jouw bijdrage is zeer welkom. Je leidt de leerlingen rond door de school.
 9. Klassenuitje
  De klas gaat één keer (of meerdere keren) in het jaar buiten school iets doen om de onderlinge band te versterken. Dit kan een bezoek zijn aan het Hofplein theater, of iets als zwemmen, bowlen, film. Bij ieder klassenuitje ben je erbij. Eén klassenuitje organiseer je.
 10.  Afsluitend klassenuitje
  Aan het einde van het jaar sluit je met de klas en de klassenmentor het jaar af. Samen met de klassenmentor organiseer je deze activiteit.

Download hier de aanmeldingsbrief en stuur deze voor donderdag 1 juni naar BRG@rml.nl.