Ingrid van Leeuwen

Jarenlang was ze het gezicht van de ouderraad: Ingrid van Leeuwen. Met veel bezieling gaf ze invulling aan de rol van voorzitter, maar haar nieuwe fulltime baan en haar studie zijn helaas niet goed meer te combineren met deze functie. Ze blijft dit jaar nog wel lid van de ouderraad. Het Montessori Lyceum bedankt Ingrid hartelijk voor al die jaren van betrokkenheid.
Ingrid, je bent echt één van ons!

Wij verwelkomen mevrouw L. van Benten als nieuwe voorzitter van de ouderraad, wij verheugen ons op de samenwerking!
Tijdens de fantastische lunch, die jaarlijks wordt aangeboden door de ouderraad, is uitgebreid stil gestaan bij de wisseling van de wacht:

Mevr. Ingrid van Leeuwen ontvangt een bloemetje van mevr. Mangert-Doeksen. Rechts mevr. L. van Benten, de nieuwe voorzitter van de ouderraad.
Mevr. Van Leeuwen ontvangt een bloemetje van mevr. Mangert-Doeksen. Uiterst links mevr. Van Benten, de nieuwe voorzitter van de ouderraad.