Het RML feliciteert Estelle, Loles en Kristjana (V6) met hun diploma PRE-UNIVERSITY!


(verslag en foto’s mevrouw Van Milligen, PRE-mentor)

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Marekerk in Leiden op donderdagmiddag 9 april kregen iets meer dan 90 getalenteerde VWO-ers hun welverdiende diploma na succesvolle deelname aan Pre-University, een speciaal universitair programma voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit 5 en 6 VWO. Onder hen Montessorianen Estelle, Loles en Kristjana! Het is niet eenvoudig om toegelaten te worden tot dit project en het RML is dus bijzonder trots dat maar liefst drie leerlingen de eer van onze school in Leiden hoog hielden.

In de Marekerk viel Loles de eer te beurt om namens de afgestudeerde PRE-ers alle aanwezigen toe te spreken over haar ervaringen als PRE-student. En dat deed zij bevlogen, humoristisch en professioneel!

Na het officiële gedeelte werd aan de studenten van het Pre-University College op feestelijke wijze het diploma uitgereikt. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij ook ouders en andere familieleden, PRE-mentoren van de deelnemende scholen en docenten van de universiteit aanwezig waren.

WAT ERAAN VOORAF GING

In oktober 2013 begonnen Loles, Estelle en Kristjana aan hun opleiding aan het Pre-University College. Een drukke studietijd brak aan: anderhalf jaar lang elke maandagmiddag met de trein naar Leiden; colleges volgen, onderzoek doen, presentaties houden, essays schrijven, en tentamens doen. Maar ook: een eerste kennismaking met het studentenleven, nieuwe vrienden maken, en je in allerlei opzichten verder ontwikkelen.

In het kader van PRE deed Loles, samen met Mira Davidson van het Vossius Gymnasium in Amsterdam, onderzoek op de afdeling Nierziekten van het LUMC, in het kader waarvan zij zelfs een niertransplantatie mochten bijwonen; een heel bijzondere ervaring! Het onderzoeksverslag, dat op school als profielwerkstuk geldt, werd door meneer Coenemans met een 10 beloond!

Ook Estelle en Kristjana kregen voor hun onderzoek c.q. profielwerkstuk een 10; zij onderzochten leesstrategieën, en in het bijzonder een nieuwe begrijpend-lezen test waarvoor zij testen deden met leerlingen in groep 6 van OBS De Pijler in Rotterdam.