Het kofferproject: een bijzonder profielwerkstuk

Afgelopen donderdag 9 februari zinderde de school. Een kleine 180 examenkandidaten bewogen gedurende de dag wat nerveus door de school, overal werd nog even geoefend en de nette blousjes aangetrokken en de haren gekamd.
Vanaf 15.30 uur stroomde het publiek (ouders, opa’s, oma’s en broertjes en zusjes) de school binnen.

In de overvolle aula was het de eer aan Haley, Zwaan en Fré de presentatieronde centraal af te trappen.
Zij presenteerden hun ‘kofferproject’. Na aanleiding van de excursie naar voormalig kamp Westerbork dat zij als leerlingen uit de derde klas op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb hebben gevolgd, hebben zij een lessenserie ontworpen voor leerlingen van groep acht. De lessenserie is tot stand gekomen in een bijzonder samenwerkingsverband tussen het stadsarchief, museum ’40-’45 – Nu en de pabo Thomas Moore.
De drie lessen zijn ontworpen rondom het thema razzia. Aan de hand van origineel bronnenmateriaal uit het archief, zoals dagboekfragmenten, en voorwerpen uit de collectie Nul van het museum ’40 – ’45 – Nu worden de leerlingen van de bassischool meegenomen terug in de tijd en leren zij antwoord te geven op de vragen: Wat is een razzia? Hoe voelden de mensen zich toen het bevel gestuurd werd? Waarom hoort een razzia niet thuis in een democratie? Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt? En wat doen wij als mensen onze hulp vragen die uit hun eigen land gevlucht zijn omdat zij daar opgepakt kunnen worden of niet veilig zijn?

Haley, Zwaan en Fré gaven aan dat het geen eenvoudig project is geweest. Om zelf een lessenserie te ontwikkelen is veel inhoudelijke kennis nodig, maar moet je ook weten hoe je aansluit bij de beleving van leerlingen die een flink aantal jaar jonger zijn dan jijzelf. Mike en Manuela, derdejaars studenten van de pabo Thomas Moore hebben hen hierbij geholpen.

Zodra alle lessen gegeven zijn, wordt er een mooi geheel van gemaakt en kan dat als een draaiboek voor andere leerlingen gelden die een dergelijk project willen doen. Het is namelijk de bedoeling dat deze samenwerking tussen het stadsarchief, het Museum ’40 – ’45- Nu, en de verschillende onderwijsinstellingen in Rotterdam uitgebreid wordt. Zo houden we met elkaar de geschiedenis levend en kunnen daar de belangrijke lessen leren en doorgeven aan de volgende generaties.