Diplomering 2017/2018

Afgelopen maandag en dinsdag stonden in het teken van een feestelijk afscheid: onze eindexamenleerlingen die na 5, 6 en soms 7 jaar onze school verlaten met een dik verdiend diploma. De maandagavond was voor de havisten en dinsdag werd in twee sessies het VWO ‘onder handen’ genomen. De eindexamenkandidaten mogen elk jaar een medewerker van het RML uitkiezen om hun afscheidsspeech te verzorgen. Deze speeches leverden veel hilariteit op, maar soms ook een traan. Sommige leerlingen werden ook op het laatste moment nog even terechtgewezen omdat ze soms net iets teveel dondersteengedrag hebben vertoond tijdens hun schooltijd. Maar natuurlijk altijd met een knipoog.
De geslaagden kregen met hun diploma hun jaarboek mee. In de afgelopen weken hebben alle leerlingen een docent of iemand van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) gevraagd om een stukje over hen te schrijven. Ook hebben de leerlingen zelf iets geschreven over hun belevenissen op onze school. Het boek is een mooi aandenken waar hard aan gewerkt is door de jaarboekcommissie. Ook werd de tweede editie van “WIJ MONTESSORIANEN” meegegeven: een schitterend magazine dat een tussenblad bevatte waarmee deze kersverse oud-leerlingen zich kunnen abonneren voor het leven.  
Het waren twee mooie avonden. De diploma-uitreikingen zijn één van de mooiste tradities die onze school rijk is en wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze avonden tot een succes te maken. Een speciaal woord van dank aan de jaarboekcommissie: Briënne Somojiono, Fenna van der List, Yuki Wu, Céline Thomassen, Noor Kramer, Noor Mulder, Sara Kers en Tess Fransen en hun begeleiders: Alex Palma (ICT) en Ted Riepsame (Mediatheek) een aan de ouderraad voor het verzorgen en opspelden van de corsages en alle heerlijke drankjes en hapjes.