Diploma-uitreiking 2015

Op woensdag 1 en donderdag 2 juli mochten de leerlingen van respectievelijk havo en vwo hun diploma ophalen. In hun mooiste kleding, begeleid door, ouders, broers, zussen, familie en vrienden arriveerden de kandidaten om hun handtekening te zetten op het felbegeerde ‘papiertje’ waar het de afgelopen jaren allemaal te doen was. Dit alles natuurlijk onder het toeziend oog van de mentoren. Daarna was het zo ver. De geslaagden werden feestelijk onthaald in de aula van de school, onder klaterend applaus van alle aanwezigen. En daarna kon het uitreiken beginnen. Om beurten werden de leerlingen naar voren geroepen om toegesproken te worden door een docent die ze zelf hiervoor hadden gevraagd. Sommigen kozen ervoor om zich toe te laten spreken door iemand van het onderwijs ondersteunend personeel en er was zelfs een leerling die zelf het woord wilde voeren, ‘om zichzelf toe te spreken’. In de praktijk werd het een speech om de school en de medeleerlingen te bedanken.

Een enkele keer vloeide er een traan van ontroering. Vaker werd er hard gelachen of breed geglimlacht. Door de leerlingen, die in het zonnetje werden gezet. Door de familie, die trots toe luisterde. Maar ook door de docenten, die een mooie generatie leerlingen de school zien verlaten. Hier en daar werd er nog een laatste wijze les meegegeven. De voornaamste les kwam in muzikale vorm, van dhr. Vogel, dhr. Gerrits, dhr. Weeda en leerling Teus Groenendijk:

Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we ervan!

Dan zijn er altijd nog de foto’s…

HAVO
VWO: