De SLS Sponsorloop

Donderdag 21 september stond de school in het teken van het goede doel: Sri Lanka Support om precies te zijn. Het was een stralende dag en een sportief festijn waar ongeveer 550 hele enthousiaste leerlingen (zoals je op de foto’s kunt zien!) binnen 20 minuten zoveel mogelijk rondjes renden.
Het zevende uur was voor de derde klassen, het achtste uur voor de tweede klassen en het negende uur renden de brugklassen. Een aantal leerlingen van de bovenbouw deed vrijwillig mee. Er was zelfs een leerling die alle drie de uren heeft gerend: Matz Grashoff! Hij heeft in totaal zesendertig rondjes hardgelopen. Echt super Matz!

Het geld (waar we zo snel mogelijk van zullen laten weten hoeveel het is…) gaat allemaal naar Stichting Sri Lanka Support. Zij zorgen dat het geld welbesteed wordt in Sri Lanka. Zij kiezen scholen uit die het hard nodig hebben en bijvoorbeeld een extra klasruimte kunnen bouwen, of een schone toiletgroep voor de kinderen. Er wordt door hen alles aan gedaan om te zorgen dat kinderen in Sri Lanka en dan specifiek in Anuradhapura, een kans krijgen op beter onderwijs.

Zondag acht oktober gaat er een delegatie van twaalf leerlingen en drie begeleiders richting Sri Lanka. De leerlingen gaan daar opgedeeld in drie groepen van vier met een begeleider aan de scholen Engelse lessen verzorgen, maar ook de Sri Lankaanse cultuur proeven.
Het belooft een spectaculaire ervaring te worden!

De foto’s: