De nieuwe bond!

Vandaag in de kleine pauze in de aula is de nieuwe bond voorgesteld aan hun medeleerlingen.
Het is een heel enthousiast team waarvan we veel kunnen gaan verwachten!
De ‘oude’ bond wordt van harte bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar, TOP!


Beer van der Ent – Voorzitter
Berbel Zonneveld – Vice voozitter
Moshe van Dijk – Secretaris
Claire Velthuizen – PR
Jessie Andringa – PR
Willemijn van Drielen -Creative Director
Diederik Volders – Producer
Renée Zonneveld -Onderbouwvertegenwoordiger