De meiden van PRE

Pre-university
Van links naar rechts: Michelle Chan, Maxime Gerritsen, Estelle van Eijk, Loles Hoogerland en Kristjana de Ronde.

Dit zijn ze, de vijf dames die iedere week de trein pakken naar Leiden en aan de slag gaan op de universiteit om vast te proeven hoe het is om aan wetenschap te doen, naast hun reguliere rooster.

Estelle, Loles en Kristjana doen in hun 2e jaar PRE een onderzoek dat tevens geldt als profielwerkstuk voor school. Wellicht overbodig om te zeggen dat deze onderzoeken veel prestigieuzer zijn dan de doorsnee profielwerkstukken en …. de onderzoeken worden uitgevoerd onder begeleiding en supervisie van de universiteit en de moeilijkheidsgraad en intel­lectuele uitdaging is vele malen hoger.

 

 

estelle kristjanaEstelle en Kristjana: “Wij doen een onderzoek aan de Universiteit Leiden bij het Brain & Education lab dat onderdeel is van de Faculteit Sociale Wetenschappen. We leveren een bijdrage aan een groter onderzoek naar een nieuwe, effectievere begrijpend lezen test, de MOCCA test. Met deze nieuwe test methode zou begrijpend lezen in de toekomst specifieker kunnen worden getest. Er wordt namelijk gekeken naar de leesstrategieën die een kind gebruikt tijdens het lezen. Zo kan een betere lesmethode worden ontwikkeld. In ons onder zoek gaan wij kijken naar de beste leesstrategie, de causale leesstrategie. Deze wordt toegepast door kinderen die goed causale verbanden kunnen leggen. Wij willen weten of er een verband is tussen het werkgeheugen dat wordt gebruikt bij actieve denkprocessen en deze causale leesstrategie. Hiervoor doen we een aantal testen met leerlingen in groep 6 van OBS De Pijler in Rotterdam.”

Maxim MichelleMichelle en Maxime, beiden V5. Zij beginnen na de herfstvakantie aan het 2-jarige PRE-programma.
De begeleiding van de PRE studenten wordt al sinds jaar en dag verzorgd door mevrouw van Milligen (PRE-mentor). Wil je meedoen aan PRE-University of LAPP-Top, meld je dan aan meld je dan bij haar aan (MLG@rml.nl) of meld je interesse aan je mentor. Het is een fantastische manier om in aanraking te komen met de wetenschap, maar alles gebeurt wel naast school, niet in plaats van. Als je dit dus doet en kan ben je wel een SUPER Montessoriaan!

 

 

LolesLoles: “Samen met Mira Davidson van het Vossius Gymnasium in Amsterdam, doe ik een onderzoek op de afdeling Nierziekten in het LUMC. Bij een niertransplantatie is er bijna altijd sprake van afstoting waardoor de ontvanger zijn le-ven lang immuunsysteem onderdrukkende medicijnen moet slikken, zoals prednison. Wij buigen ons in het LUMC over de vraag of het mogelijk is de bij werkingen van prednison te beperken. Er zijn bepaalde cellen, macrofagen, die alleen op de plekken van ontsteking zitten en daar alle lichaamsvreemde stoffen opeten. Wij hebben de prednison daarom in vetbolletjes gestopt, in de hoop dat de macrofagen bij de nieuwe nier deze opeten, zodat alleen op die plek de ontsteking wordt geremd. Aan het einde van ons onderzoek hopen wij op de volgende vraag antwoord te krijgen: Onderzoeksvraag: wat is het effect van liposomale toevoer van prednison op M1 en M2 macrofagen, ten opzichte van normale toevoer van prednison? In verband met mijn onderzoek in het LUMC heb ik, samen met mijn onderzoekspartner, een niertransplantatie mogen bijwonen. Het betrof een levende orgaandonatie, waarbij een moeder aan haar zieke zoon een nier gaf. Het was heel fascinerend om er bij te mogen zijn. De chirurgen waren heel behulpzaam en wilden ons van alles uitleggen, en we konden de operatie via schermen zien. Het was heel interessant en iets om nooit te vergeten…

Links Mira Davidson en rechts Loles Hoogerland in het LUMC met links van hen de monitor waarop de nieroperatie nog te zien is.
Links Mira Davidson en rechts Loles Hoogerland in het LUMC met links van hen de monitor waarop de nieroperatie nog te zien is.
Loles: “Sinds 7 september mag ik mij Assessor Formeel van Bestuur VIII van PREunion noemen. Dit houdt in dat ik alle formele activiteiten, zoals de buitenlandse reis, een lezing en nog veel meer mag organiseren. PREunion is de studievereniging van het Pre-University College in Leiden. Samen met 6 anderen vorm ik in het huidige collegejaar het bestuur van de vereniging. Het doel van de vereniging is om alle PRE-studenten elkaar te laten leren kennen door middel van gezelligheid, culturele en educatieve activiteiten.”
Loles: “Sinds 7 september mag ik mij Assessor Formeel van Bestuur VIII van PREunion noemen. Dit houdt in dat ik alle formele activiteiten, zoals de buitenlandse reis, een lezing en nog veel meer mag organiseren. PREunion is de studievereniging van het Pre-University College in Leiden. Samen met 6 anderen vorm ik in het huidige collegejaar het bestuur van de vereniging. Het doel van de vereniging is om alle PRE-studenten elkaar te laten leren kennen door middel van gezelligheid, culturele en educatieve activiteiten.”