De jaarlijkse Algemene Ouderavond

Op 21 mei organiseert de ouderraad haar jaarlijkse Algemene Ouderavond. Vorig jaar stond in het teken van ons Montessori-onderwijs. Wij hebben gemerkt dat er bij ouders een grote behoefte bestaat om meer inzicht te krijgen hoe het RML invulling geeft aan het onderwijs (“thuis hoor ik helemaal niets van mijn kind, terwijl jullie zulke mooie dingen doen”). Enkele docenten gaven tijdens de ouderavond van afgelopen jaar proeflessen aan ouders, waarin duidelijk werd gemaakt hoe het RML vorm geeft aan de Montessori-identiteit. Deze formule was zo’n succes, dat de ouderraad dit jaar op soortgelijke wijze invulling wil geven aan de Algemene Ouderavond.

We hebben ervoor gekozen om dit jaar het accent te leggen op de M van de Montessori Academie. Brede ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de visie en het RML vindt het daarom belangrijk dat leerlingen naast kennis ook belangrijke vaardigheden opdoen die hen helpen uit te groeien tot eigentijdse, kritische, zelfstandige burgers.

De avond begint met een centrale aftrap waarin de achterliggende gedachte van de MA wordt toegelicht en de koppeling met de visie van de school wordt aangegeven. Vervolgens zijn er drie rondes, waarin u in lokalen kennis kunt maken met verschillende onderdelen van de MA.

De rondes zijn te beschouwen als een soort ‘speeddate’ rondes. Docenten en leerlingen vertellen over de activiteit en waarom die een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling biedt. Elke ronde duurt 20 minuten, waarin verschillende activiteiten belicht worden en er ook nog wat ruimte is voor vragen aan en dialoog met leerlingen. Er komt ook een apart lokaal waar ouders meedoen in een brainstormsessie over wat de input of de rol van ouders in deze zou kunnen zijn.

Het programma:

19.00 uur inloop

19.30 uur inleiding Montessori Academie

20.00 uur speeddate rondes

21.00 uur einde

Wij denken dat wij hiermee een interessant en aantrekkelijk programma aanbieden. Als u dat ook vindt en naar de Algemene Ouderavond wilt komen, meld u dan per mail aan op ouderraad@rml.nl.
Ouderavond-editie-MAM-1

Ouderavond-editie-MAM-2