De avond colleges

De Montessori Academie organiseert het geschiedenisavondcollege in het kader van het examenonderwerp: De Verenigde Staten en hun federale overheid (1865-1965). Ouders en leerlingen worden van harte uitgenodigd op maandag 31 maart van 19.30 uur tot 20.45 uur.

Avondcollege