Conferentie 12 november

Het was een (les)vrije dag voor leerlingen, maar zeker niet voor docenten. Zij kwamen bijeen voor een conferentie, die handelde over de vraag ‘Wat is een goede les?’ Dat op deze vraag niet één maar vele antwoorden mogelijk waren stond al op voorhand vast. Maar welke?

De dag werd afgetrapt in de mediatheek met een plenaire inleiding van Florence Weytingh, conrector onderwijs, waarna in kleine groepjes verder werd gesproken. Dit gebeurde aan de hand van filmbeelden. Enkele docenten hadden een les (of een deel ervan) gefilmd. Deze lessen werden geobserveerd en langs een reeks criteria gelegd, om vervolgens over te gaan tot reflectie op de eigen lessen: wat kan daarin anders, beter en wat zijn juist kernkwaliteiten.

Na een sportief intermezzo in de gymzaal werd er een uitgebreide lunch geserveerd, waarna er verschillende keuzeworkshops werden verzorgd, over leerlingobservatie, over gebruik van ICT, over probleemgestuurd onderwijs en diverse andere onderwerpen. Na twee rondes was het tijd voor een welverdiende borrel en informeel napraten over goede en mindere lessen.