Colleges quantumfysica

QuantumfysicaDe examenkandidaten in VWO 6 doen dit jaar voor het eerst natuurkunde examen nieuwe stijl. In het nieuwe programma zit o.a. het onderwerp quantumfysica, dat tot nu toe alleen in het hoger onderwijs werd gegeven.

Om de kandidaten een beetje goed voor te bereiden op hun schoolexamen over dit onderwerp en ze ook vast een beetje voor te bereiden op het onderwijs universitaire stijl, verzorgt natuurkundedocent Maarten van Beek en drietal colleges over dit onderwerp in de aula van het RML.
Quantumfysica college

 

In het eerste college op 11 december, “Gespleten persoonlijkheden”, werd het begrip dualiteit besproken: de vreemde ontdekking dat op kleine schaal deeltjes zich als golven kunnen gedragen en andersom. Afgelopen week, op 17 december, in het college “In de put” zijn complexe begrippen als waarschijnlijkheid en onbepaaldheid de revue gepasseerd en hebben de leerlingen gerekend aan energietoestanden van gebonden elektronen in een waterstofatoom. Het laatste college “Dierenleed” zal plaatsvinden op 8 januari en dan zal gesproken worden over quantumtunneling en leren de examenkandidaten over de wijze waarop de quantummechanica onze kijk op de fysische realiteit van de werkelijkheid heeft veranderd.

Interesse om de colleges te zien? Klik dan hier.