Canterbury Conversations

Maandag 11 mei verzamelden zich ’s ochtends in alle vroegte 18 tweedeklassers voor hun reis naar het zuidoosten van Engeland. Die 18 leerlingen hadden zich na een zorgvuldige selectie weten te plaatsen voor de zogenaamde Canterbury Conversations, een serie lessen op 6 dinsdagmiddagen, waarin deze reis werd voorbereid. Geheel in het Engels, of course!
Lees hier meer over de Canterbury Conversations