Brugklaswerkweek vertrek

Het is druk op het schoolplein. Ruim 170 brugklassers staan bepakt en bezakt te wachten tot ze de bus in mogen. Spannend, maar ze hebben er zin in. De mentoren weten wat de leerlingen te wachten staat: een onvergetelijke week. Enkele ouderejaars gaan ook mee: afgevaardigden van de MK (schoolkrant), Senaat, bond en het Technisch Team. Ook zij weten dat de leerlingen nog jaren met plezier aan deze week terug zullen denken!

P.S. BAM, bedankt voor het gebruik van jullie terrein!

Bekijk hoe het met onze brugklassers gaat op www.brugklaswerkweek.nl