Brugklassers maken de buurt schoon

Rotterdam Oude Noorden doet mee met een project van Nederland Schoon waarin winkeliers, scholen en bewoners zwerfafvalvrij proberen te maken. In het kader van dit project kregen alle leerlingen uit de brugklas lessen over de gevolgen van zwerfafval, aangeboden door Recycle Valley. Het doel van de lessen was om de leerlingen ervan bewust te maken hoe iedereen een steentje bij kan dragen aan het milieu en aan een schone leefomgeving door afval op de juiste plek weg te gooien. Onderdeel van deze lessen was een onderzoek in de buurt waarbij de leerlingen een kwartiertje met prikstokken en afvalzakken zwerfafval verzamelden. Ook kregen ze de opdracht om buurtbewoners te interviewen.

Hoewel er in eerste instantie door sommige leerlingen diep gezucht werd toen ze hoorden dat ze met een prikstok de straat op moesten werd er fanatiek gezocht naar afval en schrokken de meeste van de hoeveelheid afval die in de fietsenstalling, in het speeltuintje en in de straten rondom de flats te vinden was. En als je dan bedenkt dat het 2 jaar duurt voordat een bananenschil verteert, 2 tot 12 jaar voordat een sigarettenpeukje is verdwenen (en dan heeft zo’n klein peukje ook nog 9 liter water verontreinigd door de gifstoffen die erin zitten…) en dat plastic nooit verteert realiseer je je pas hoe belangrijk het is om afval niet zomaar op de grond te gooien. De buurtbewoners waren blij verrast met de opruimactie en de leerlingen kregen dan ook complimenten dat ze zich op deze manier inzetten voor een schonere buurt. Dat zwerfafval een probleem is in de wijk bleek niet alleen uit het aantal gevulde afvalzakken, maar ook uit de antwoorden van de buurtbewoners tijdens de interviews. De wijk kreeg een (dikke) onvoldoende als het gaat om hoe schoon het is op straat…

Met deze opruimactie en deze lessen is een eerste stap gezet om te proberen te voldoen aan de twee Challenges waar het Montessori Lyceum aan mee doet:

  1. zoveel mogelijk plastic flesjes verzamelen in de oranje bakken die in school staan, zodat dit plastic gerecycled kan worden
  2. een stukje van de buurt te ‘adopteren’ en dat stuk ook echt zwerfafvalvrij te houden. 
  3.  

Als het lukt om veel flesjes te verzamelen én de omgeving schoon te houden winnen we ook een leuke prijs!