Brugklas winnaars!

De leerlingen van de brugklassen, hebben tijdens twee mentoruren in de mediatheek les gekregen.

Ze leren in deze uren gebruik te maken van de Aura online catalogus zodat ze hun weg in onze uitgebreide collectie (circa 12.000 items) kunnen vinden.
Daarnaast is er aandacht voor het reglement van de mediatheek dat er voor zorgt dat de mediatheek een rustige studieruimte en werkplek voor een ieder is.

Verstandig omgaan met je wachtwoord, het bewustzijn van je online-imago en de leuke en minder leuke van het internet, zijn zaken die uiteraard ook aan bod komen.

Tenslotte is er de schrijfopdracht: Wat is je lievelingsboek en dan vooral waaróm is dat boek zo bijzonder voor jou. Is het omdat het zo spannend is, herken je jezelf in de hoofdpersoon, behandelt het een onderwerp dat dicht bij jezelf staat of werd juist dat boek je vroeger voorgelezen.

Uit iedere brugklas kiest het mediatheekteam een leerling die  daarover het beste verhaal heeft gemaakt en kiest daarna in samenspraak met de dames van de boekhandel een boek voor de winnaar dat aansluit op het lievelingsboek.

Ook dit jaar leverde dat weer zes blije winnaars op.