Bezoek aan herinneringskamp Westerbork

Voor het vierde jaar zijn de leerlingen uit 3 havo uitgenodigd door burgemeester Aboutaleb om samen met hem en leerlingen uit groep acht van basisschool De Vierambacht op vrijdag 29 mei een bezoek te brengen aan herinneringskamp Westerbork.

Om samen te kunnen leven, is het nodig het gemeenschappelijk verleden te kennen en te leren van de lessen uit het verleden, zodat deze doorgegeven kunnen worden aan de volgende generatie.

Om 29 mei een extra interessante dag te maken en om de bijbehorende geschiedenisopdracht tot een groot succes te brengen zullen de leerlingen van beide scholen elkaar op vrijdag 22 mei ontmoeten. De leerlingen zullen in groepjes van vijf enkele opdrachten maken, waarin de Holocaust en het thema herdenken centraal staan. Een deel van de opdracht wordt in de mediatheek van onze school uitgevoerd, voor het andere deel zullen de leerlingen in de stad een monument bekijken. Hierin wordt nauw samengewerkt met het gemeente archief.

Op vrijdag 29 mei a.s. zullen we samen afreizen naar Herinneringskamp Westerbork. Twee scholen met een verschillend karakter en leerlingen uit verschillende leeftijdscategorieën die samen de reis naar deze bijzondere plek in de provincie Drenthe aangaan. In het museum en op het terrein van het voormalig Kamp Westerbork zijn naast een uitgebreide expositie nu nog enkele restanten en herdenkmonumenten te vinden. Ter plaatse zullen de leerlingen ook in gesprek gaan met de burgemeester die bij deze excursie aanwezig is.
Onze leerlingen zullen als tutor optreden en vanuit die rol samen met de basisschoolleerlingen de opdrachten maken. Een extra inhoudelijk component is toegevoegd voor 3 havo waarin zij zich moeten verdiepen in de toespraak en het gedicht tijdens de dodenherdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Maar ook wordt de link gelegd naar de actualiteit en de toespraak van de burgemeester nav de gebeurtenis rond Charlie Hebdo.

We omarmen dit project en hopen dat ook dit jaar de leerlingen weer onder de indruk zijn van de les van het verleden.

Lees hier de brief van Burgermeester A. Aboutaleb Westerbork(pdf)

Lees hier het krantenartikel(pdf)