Algemene ouderavond: communiceren met pubers

Mede namens de Schoolleiding nodigen wij u uit voor de Algemene Ouderavond van het Montessori Lyceum Rotterdam, op woensdagavond 19 april 2017 vanaf 19.00 uur in de aula op school.
Dit jaar hebben wij in samenspraak met de schoolleiding gekozen voor het thema:
“Communiceren met pubers”
Dit doen wij aan de hand van theatergroep PLAYBACK die interactieve theaterscenes speelt tussen ouder en kind, aan de keukentafel.
Wij hopen dat u op deze avond interessante ervaringen zult delen over dit actuele onderwerp.

Om een mooie, korte impressie over de ouderavond te krijgen:


Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur: inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur: start theater
  • 21.00 uur: drankje en napraten

Wij nodigen u namens de Ouderraad van het RML van harte uit voor deze algemene ouderavond.
Wilt u zich voor 12 april aanstaande aanmelden via ons mailadres: ouderraad@rml.nl.

U kunt zich hier ook aanmelden op facebook

Met vriendelijke groet, namens de gehele Ouderraad,
Lenneke van Benten,
voorzitter Ouderraad RML