Afscheid na bijna 40 jaar

Een rondje langs de bronnen

Onder het motto ‘Montessori enzo voort: een rondje langs de bronnen’ organiseerde het RML afgelopen dinsdag een Symposium over het gedachtegoed van Maria Montessori. Nou ja, het RML… eigenlijk was dhr. Van der Hoorn de initiatiefnemer en organisator van de reeks lezingen. Bij zijn afscheid na bijna 40 jaar als docent natuurkunde en decaan wilde hij zijn school graag een laatste maal inspireren en een beter thema had hij niet kunnen verzinnen.

Vier sprekers kwamen aan het woord om te spreken over Montessori-onderwijs in al zijn facetten, voor een publiek van docenten, oud-docenten en belangstellenden.

Als eerste kwam Marjan Schwegman, de biograaf van Maria Montessori, aan het woord over de grondlegster van het Montessori-onderwijs. Eric Theunisse sprak over de relatie tussen montessoriaans basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waarna Els Mattijssen het stokje overnam. Ze besprak het Montessori-materiaal, de bruikbaarheid daarvan in de huidige tijd en de pogingen ook voor het voortgezet onderwijs materiaal te ontwikkelen. Patrick Sins maakte ten slotte de vergelijking tussen Montessori- en Daltononderwijs.

Zelf vervulde Van der Hoorn de rol van spreekstalmeester. Met veel verve en enthousiasme kondigde hij ‘zijn’ sprekers aan, om na afloop zelf toegesproken te worden door de rector. Een mooi einde van een lange carrière als docent en Montessoriaan.

 

Foto’s: