Brugklaswerkweek
Al vele jaren gaan we met alle brugklasleerlingen in de derde schoolweek op kamp. De bedoeling is dat de leerlingen hun klasgenoten en mentor in deze vijf dagen goed leren kennen. Ook maken we ze duidelijk op welke manier de kinderen met elkaar en met de docenten omgaan op het Montessori. Zo vlak na de overstap naar de middelbare school meteen op werkweek is natuurlijk erg spannend, zeker als je nog geen of weinig andere kinderen kent die naar het Montessori Lyceum gaan. Wij kiezen hier bewust voor, omdat we erg graag willen dat iedereen elkaar zo snel mogelijk leert kennen en zich daardoor snel thuis zal voelen in de school.

Ieder jaar wordt er tijdens de werkweek een krant gemaakt, de Brugsmurf, waar de leerlingen zelf stukjes voor schrijven. Ook houden we een verslag bij op de website. Als je de ervaringen van de leerlingen tijdens de brugklaswerkweek wilt bekijken, klik dan hier. (link: www.brugklaswerkweek.nl)

Brugklasdag
In maart vindt de jaarlijkse brugklasdag plaats, een activiteitendag die wordt georganiseerd door de Bond. Groepjes leerlingen uit iedere klas maken vooraf lekkere, maar vooral ook mooie taarten voor de taartenwedstrijd. Als de jury heeft bepaald welke taarten het allermooist zijn mogen de taarten worden opgegeten. Na dit feestelijke begin vertrekken de klassen met hun mentor, de leerlingmentoren en de leden van de Bond naar de ijsbaan. Weer terug op school wordt er een film gekeken, friet gegeten en tot slot gedanst in de disco. Voor een verslag van de brugklasdag van vorig jaar, klik hier.

Sport
De Bond en de docenten L.O. organiseren ieder jaar voor de hele school de sportdag. ’s Morgens spelen de leerlingen uit de bovenbouw wedstrijden softbal, voetbal of hockey. ’s Middags zijn de leerlingen uit de onderbouw aan de beurt.

Naast deze sportdag is er ieder jaar een basketbaltoernooi voor alle leerlingen uit de brugklas en uit klas 2. Ook doet een selectie van de leerlingen ieder jaar mee aan het Shell Hockey Toernooi.

Kunst & cultuur
Het eerste moment waarop leerlingen in de brugklas hun talenten kunnen laten zien op het gebied van cultuur is de brugklaswerkweek, tijdens ‘RML’s got Talent’.
De winnaar hiervan mag ook optreden tijdens de Vleugelavond, een ‘unplugged’ muziekavond in de aula van de school. Tijdens de Culturele Avonden later in het schooljaar laten jaarlijks vele leerlingen, waaronder ook leerlingen uit de brugklas, zien wat ze in huis hebben op het gebied van zang, muziek, toneel of dans.

Een van de langdurige activiteiten van de Montessori Academie is de Theaterklas, een serie van 25 lessen voor leerlingen die zich verder willen ontplooien in spel, zang en dans. Aan de theaterklas doen voornamelijk leerlingen uit de brugklas mee, maar leerlingen uit klas 2 en 3 zijn ook welkom. Het wordt gezien als de kweekvijver voor de musical en is voor sommige leerlingen zelfs de opstap naar een carrière in de toneelwereld. De Theaterklas wordt ieder jaar afgesloten met een presentatie, waar ook de nieuwe lichting brugklasleerlingen voor wordt uitgenodigd.

Wetenschap
Voor leerlingen met interesse in de bètavakken biedt de Montessori Academie de Wetenschaps- en Techniekklas. In een serie van 25 lessen maken zij kennis met de exacte vakken en voeren ze proefjes uit op het gebied van voeding, meteorologie en techniek. De deelnemers aan de Wetenschaps- en Techniekklas laten tijdens de afsluiting zien wat ze allemaal geleerd hebben. De nieuwe lichting brugklasleerlingen wordt hiervoor ook uitgenodigd.

In hogere jaren kunnen talentvolle en gemotiveerde leerlingen kennis maken met de universiteit door mee te dingen naar een van de plekken van de Pre University- en Lapp Topprogramma’s.

Feesten
De Bond organiseert ieder jaar minimaal drie schoolfeesten. Meestal vinden twee schoolfeesten plaats in de school en wordt alleen het laatste feest aan het eind van het schooljaar gehouden op een speciaal afgehuurde locatie in de stad. De toegang voor deze schoolfeesten is voor leerlingen van de school gratis. De leerlingen mogen een vriend of vriendin introduceren, voor wie wel een toegangskaartje moet worden gekocht.

Tijdens de schoolfeesten is er altijd een lid van de schoolleiding aanwezig, en zijn er meerdere docenten en medewerkers van de school en ouders uit de Ouderraad.

Voor leerlingen uit de brugklas is de eindtijd van ieder schoolfeest 23.30 uur.