Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1   Bovenbouw nnb
Toetsweek 2 nnb nnb nnb
Toetsweek 3   nnb nnb
Toetsweek 4 nnb nnb nnb
 

Wijzigingen toetsweek 1:

  • 6VWO
    • vak grkc is verplaatst van woensdag 7 november naar dinsdag 6 november 12.30-13.30 uur