Overgangsnormen algemeen

1 In het algemeen kunnen door de rapportvergadering aan het einde van het schooljaar de volgende beslissingen genomen worden:

  • Bevorderen.
  • Bevorderen, met oplegging van een taak.
  • Gericht bevorderen, d.w.z. de leerling wordt slechts toegelaten tot een volgende klas in een bepaalde afdeling of met een bepaald profiel.
  • Afwijzen.

2 Voor alle onderstaande normen geldt dat de rapportvergadering beslist over de bevordering van leerlingen die niet in aanmerking komen voor reglementaire bevordering, maar ook niet voor reglementaire afwijzing.

3 De eindrapportcijfers worden afgerond op hele en halve cijfers.

4 Het aantal plus- en minpunten op een rapport wordt bepaald door per vak het aantal punten boven of onder de 6 te tellen. Het cijfer 5 levert dus één minpunt op, het cijfer 8 twee pluspunten etc.

5 Wanneer op een rapport voor enig vak het cijfer 3 is gegeven, kan van reglementaire bevordering geen sprake zijn en beslist de rapportvergadering over bevordering of afwijzing van de desbetreffende leerling.

6 Het is niet toegestaan twee maal in eenzelfde klas en jaarlaag te doubleren.

7 De maximale verblijfsduur in de onderbouw van havo/vwo bedraagt 4 jaar.

8 Leerlingen die in twee opeenvolgende leerjaren afgewezen worden voor bevordering, mogen niet verdergaan in de afdeling (havo of vwo) waarin ze voor de tweede keer blijven zitten.

9 Ouder(s)/verzorger(s) kunnen bezwaar maken tegen een beslissing van de vergadering. Wanneer daarvoor zwaarwegende nieuwe argumenten zijn kan er schriftelijk een verzoek tot heroverweging van de beslissing worden ingediend bij de coördinator. In de revisievergadering worden de nieuwe argumenten ingebracht en het besluit in heroverweging genomen.

De berekening van rapportcijfers is terug te vinden in Regelgeving omtrent rapporten.

Voor de overgangnormen per jaarlaag klik je op de onderstaande links.

Overgangsnormen brugklassen

Overgangsnormen tweede klassen

Overgangsnormen derde klassen

Overgangsnormen bovenbouw